XXIV Premis SJC

Després de considerar les candidatures presentades enguany i en les dues convocatòries anteriors, fetes les oportunes deliberacions, i valorant molt positivament totes les candidatures que s'han presentat, acorda atorgar el vint-i-tresè Premi Sant Josep de Calassanç a les candidatures següents:

a) Per impulsar i seguir impulsant el gust per la lectura lúdica dins de l’Escola Pia mitjançant diferents projectes com el Grup d’Animació a la Lectura i el programa Exploradors de llibres, per la seva col·laboració a diferents entitats i institucions pedagògiques del nostre país, per portar el goig de llegir arreu: al Sadurni Tudela i Prats, “Satur”, del Grup d’Animació a la Lectura de l’Escola Pia de Catalunya.

b) Pel seu alt grau de compromís amb la institució i l’escola, per ser un exemple de com viure la feina amb entusiasme i motivació, per ser l’ànima del projecte lector on ha implicat alumnes, pares i mestres convertint l’escola en un centre de referència: a la Sra. Montserrat Plans i Girvent de l’Escola Pia de Moià. 

c) Per fer créixer una activitat i anar-la adaptat a metodologies tant nostres com l’Aprenentatge i Servei, per fer viure als infants valors com el servei, la gratuïtat, l’alegria, per enfortir el Projecte Compartit amb les famílies, per la col·laboració amb diverses entitats locals d’àmbit social: a l’equip de tutors i tutores de Cicle Inicial de l’Escola Pia de Terrassa per l’activitat Pastorets a la residència d’avis Mn. Homs.